top of page

2022
 

10 września 2022 r. odbyło się spotkanie, na którym dyskutowano nad aktualizacją celów statutowych.

W lutym 2023 r. wyłoniono nowy zarząd stowarzyszenia

Naszym hasłem na rok 2023 jest:

"Wszechstronny rozwój człowieka realizowany
przez obcowanie z kulturą i sztuką!"

bottom of page