2022
 

10 września 2022 r. odbyło się spotkanie, na którym wyłoniono nowy zarząd stowarzyszenia. Przygotowano również aktualizację celów, zaktualizowano wizję oraz misję:

 

"Wszechstronny rozwój człowieka realizowany
przez obcowanie z kulturą i sztuką!"

Konkerencja nr 2