Metodyka pracy

Narzędzia są ważne, ale ważne jest również umiejętne ich stosowanie!

Praca na lekcji

Pracując poza szkołą możliwe jest stosowanie narzędzi chmury do współpracy i pracy indywidualnej kierowanej. Programy typu „tablice online”, programy prezentacyjne, programy typu „mapy myśli” świetnie spełniają rolę miejsc współpracy zdalnej uczniów ze sobą oraz uczniów z nauczycielem.

Poniżej znajdują się dwa przykłady pracy z narzędziami wykorzystującymi tablice wirtualne. Pierwsza propozycja dotyczy wykorzystania iPadów lub innych urządzeń - np. smartfonów, którymi uczniowie komunikują się z tablicą prezentując swoją pracę. Druga pokazuje zastosowanie tablicy conceptboard do wspólnej pracy z przygotowanym oraz udostępnionym materiałem online.

Praca grupowa bardzo pomaga uczniom zdefiniować role i ich miejsce w grupie. Daje uczniom poczucie przynależności, odpowiedzialności grupowej. Pomaga podnieść własną wartość uczniowi podczas wykonywania przez niego znaczących zadań dla ogółu. Daje uczniom komfort bezpieczeństwa. 

Świetnie do tego typu pracy nadaje się Metoda Projektów lub WebQuest.

Jak?

Praca poza szkołą

Praca grupowa

Doskonalenie się w obszarze metodycznym - to obowiązek każdego 
nauczyciela we współczesnej szkole.

Metodyka pracy z multimediami stanowi o sukcesie nauczyciela. Umiejętne wykorzystanie w odpowiednich proporcjach - nowoczesnych narzędzi może okazać się kluczowym obszarm w rozbudzaniu zainteresowań uczniów i rozwijaniu ich twórczego myślenia.

Uczniowie pracują indywidualnie wykonując zadania na iPadach oraz wykorzystując tablicę do prezentowania swoich prac na forum. Dzięki takiej formie pracy w klasie panuje ład, porządek, nikt nie biega, nie przeszkadza. Wszystkie prace mogą zostać ocenione i omówione wspólnie. Znaczna część zajęć poświęcona jest pracy własnej.

Ten typ pracy można zmodyfikować tak, by uczniowie pracowali z iPadem nie samodzielnie, ale parami lub w grupie. Wówczas można mówić o pracy zespołowej – ale nadal w dużej mierze pracuje się nad zadaniem w sposób indywidualny dla danej pary czy grupy.

 

 

I. Uczniowie na zajęciach (lub w domach) pracują indywidualnie z nauczycielem na wyznaczonej tablicy.

II. Uczniowie pracują w parach lub grupach na wyznaczonej tablicy. W takim układzie możliwy jest podział na poziomy kształcenia  oraz przydzielenie grupom innych zadań.

III. Uczniowie pracują ze sobą – tworząc obszar wiedzy dla innych. Nauczyciel podaje tylko dyspozycje ustne. Przygotowane obszary wiedzy mogą posłużyć innym uczniom jako materiał do pracy. To jest najwyższy poziom pracy danego ucznia z materiałem eduakcyjnym, bo potrzeba dobrze rozumieć treści i posiadać wyćwiczone umiejętności, by stworzyć nowe zadania oraz obszary edukacyjne dla innych.

Rys. nr 2 . Praca z tablicą conceptboard – praca uczniów z zadaniami na tablicy
– współpraca zdalna. Uczniowie mogą z tablicą połaczyć się poprzez iPady, laptopy, smartfony.

 

Rys. nr 1. Połączenie iPadów z tablicą wirtualną

Wykorzytanie oprogramowania online (chmura)  lub  tebletów.

 Modele zastosowania tablicy z tabletami

W pierwszym i drugim opisywanym przypadku praca opiera się na zastosowaniu tablicy interaktywnej w klasie. Zastosowanie narzędzi chmury (przykład drugi)  pozwala jednak nauczycielowi przygotować pracę dla uczniów również w obszarach czasu poza szkołą. Powiększa to w ten sposób ilość czasu spędzonego z materiałem dydaktycznym - wydłuża czas lekcji o czas pracy darmowej - zdalnej. Daje tym samym dłuższy okres obcowania z treściami i zadaniami, na które brak nauczycielowi czasu w szkole. Wiadomo przecież, że aby dobrze zapamiętać trzeba z danym materiałem pracować przynajmniej trzykrotnie. Dzięki takim nowoczesnym rozwiązaniom jest to dziś możliwe dla wszystkich uczniów – nawet uczniów nieobecnych na zajęciach szkolnych. 

Tablice multimedialne mogą wisieć fizycznie w klasie, na ścianie lub być programem w chmurze. Jedna i druga wersja tablic działa na podobnych zasadach wspołpracy ucznia ze środowiskiem multimediów, różni się jednak dostepnością.