top of page

Linki do wybranych materiałów i stron - lata 2007 - 2017

 WEBINARY 6-cio latek w szkole

Twórcze Myślenie

Szkoła na Facebooku

TABLICE INTERAKTYWNE 
i PROGRAMY CHMURY     

Uczeń o specjalnych edu-potrzebach
Konferencja CKU w Łodzi

Autorskie działania i projekty realizowane we współpracy z rożnymi oświatowymi instytucjami w latach 2007 -2017

bottom of page