top of page

NLP w edukacji /

 

Co to jest NLP?

NeuroLingwistyczne Programowanie
Powstało na początku lat 70-tych w Stanach Zjednoczonych. Opiera się na technikach skutecznej komunikacji słownej i pozawerbalnej,  oraz kontroli własnych stanów emocjonalnych. Bywa sposobem na własne doskonalenie, pomaga podnieść motywację, uczy wpływu na innych i na siebie.

Czy przyda się nauczycielowi / wychowawcy w jego pracy? 

 

Słowa mają moc / NLPCoachingPolska

bottom of page