top of page

Prelegenci - wykłady i warsztaty poprowadzą:

Kim są nasi prelegenci?

To osoby pracujące w Oświacie. Posiadające praktyczne doświadczenie  dydaktyczne. Działają w środowisku szkolnym z pasją przekazując swoją wiedzę i doświadczenie innym. Dobro ucznia - wychowanka, stanowi dla nas wszystkich cel nadrzędny, ponieważ takie będzie nasze przyszłe pokolenie jak dzisiejsze młodzieży chowanie! Myśl taka przyświecała nam podczas konstruowania programu konferencji i  podczas przygotowywania prezentacji ciekawych propozycji edukacyjnych nowinek oświatowych.

Zapraszamy zatem na spotkanie 10 czerwca do siedziby CKU w Łodzi oraz do czynnego udziału w dyskusji, która toczyć się będzie w czasie spotkania.

Organizoatorzy.

Anna Kozińska

Wieloletni szkolny pedagog,  coach/ trener Stowarzyszenia AKADEMIA DZIECKA. Wykładowca AHE  / CKP
w Łodzi, Mediator i negocjator - z wieloletnią praktyką. Trener NLP - Polska.

Katarzyna Paliwoda

Nauczyciel-konsultant WODN
w Łodzi, nauczyciel CKU, wykładowca AHE w Łodzi, egzaminator i trener ECCC.

Mariusz Przybylski

Wicedyrektor CKU w Łodzi, dyplomowany nauczyciel historii. Praktyk wykorzystujący nowinki metodyczne oraz  nowe technologie w codziennej pracy dydaktycznej.

bottom of page