top of page
Co to jest twórcze myślenie?

Poszukujemy odpowiedzi na pytanie - co to jest twórcze myślenie i czy szkoła może pomóc uczniowi w rozwijaniu tego typu myślenia? Gdzie skanalizowane są uczniowskie uzdolnienia... czy wszystkie jesteśmy w stanie rozpoznać, rozwijać, udoskonalić, tak by wesprzeć ucznia w jego indywidualnym rozwoju?

COACHING

Wspieranie rozwoju osobowości/ poszukiwanie potencjału/ pomoc
w wytyczeniu drogi osobistego rozwoju.

bottom of page