top of page

obecnie -

  • Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi

  • Prezes Stowarzyszenia AKADEMIA DZIECKA

  • Koordynator 4 kierunków studiów podyplomowych i Wykładowca Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego AHE w Łodzi

onegdaj

  • Nauczyciel - Konsultant ds informatyki WODN w Łodzi

  • Wykładowca WSSM w Łodzi

  •  Założycieli i Wiceprezes Stowarzyszenia  Wspierania Twórczości AB ART

  • Wykładowca Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi

  • Wykładowca Politechniki Łódzkiej - Studia podyplomowe dla nauczycieli

 ZAWSZE - czynny zawodowo nauczyciel od 30 lat

O mnie

więcej o mnie....

bottom of page