top of page

Przygotowałam fragment materiałów edukacyjnych

dla dyrektorów szkół o tematyce bezpieczeństwa- cyberprzemocy. Materiały w postaci cyfrowej wydała Oficyna Wydawnicza LEX
 

 Festiwal Innowacji odbył się 11 kwietnia 2013 w AHE w Łodzi - moja aplikacja konkursowa opowiadała o webinarowych spotkaniach realizowanych w ramach projektu Info_TEKA,

w WODN Łódź

Tytuł aplikacji "Wykorzystanie narzędzi zadanego nauczania w tworzeniu E-szkoły przyszłości"

Otrzymałam wyróżnienie.
 

Dla wydawnictwa OPERON opracowałam w 2012 roku zbiór scenariuszy na zajęcia komputerowe

z pomocami dydaktycznymi - do podręcznika  CIEKAWI ŚWIATA.
Podręcznik przeznaczony jest dla nauczycieli realizujących nową podstawę programową

- poziom podstawowy.

książka KP (2)
książka KP (1)
książka KP (3)

Administruję i jestem założycielem

grupy: NAUCZYCIELE na Facebooku

Współpraca

z Wydawnictwem Operon

Współpraca

z Oficyną Wydawniczą LEX

W roku 2013 brałam udział w dużym projekcie przygotowującym szkoły średnie ogólnokształcące do korzystania z wirtualnych zasobów edukacyjnych. Opracowałam dla nauczycieli poradnik metodyczny korelujący przedmioty: fizykę oraz  informatykę. Przy okazji tego przedsięwzięcia powstały programy nauczania do fizyki autorstwa znanych dydaktyków oraz multimedialne zasoby, których byłam współautorką. Niezwykle cenne przedsięwzięcie pozwalające na realizację moich koncepcji stosowania nowych technologii jako narzędzi dydaktycznych w szkołach.

Współpraca z WWSI

Autorstwo projektu INFOTEKA

Współpraca

z AHE oraz PUW

Współpraca

z PCG Polska

Prowadziłam webinary

Zarządzanie Oświatą

informatyka z elementami -learningu

Bibliotekoznawsteo

przedsiębiorczość

Projekty dla nauczycieli

granty kuratoryjne

Rady pedagogiczne

Grypa NAUCZYCIELE liczy już ponad 9000 członków

Poradnik metodyczny

pomoce multimedialne

scenariusze zajęć

Współpraca

     Librus

Projekty dla nauczycieli

granty kuratoryjne

Rady pedagogiczne

Konferencje i szkolenia WODN w Łodzi

scenariusze

poradniki

opinie programów nauczania

Współpraca

z CKU Łódź

Współpraca

z KO w Łodzi

Kilka przykładów:

Autorska platforma

e-learningowa

Doradztwo zawodowe dla uczniów

edukacja informatyczna

Współpraca

z Powiat Zierski

i wiele innych działań na rzecz oświaty dzieci

i młodzieży...

bottom of page