top of page
XXIXLO.jpg

DORADZTWO
ZAWODOWE

Zespół realizujący doradztwo zawodowe w XXIX Liceum Ogólnokształcącym im. hm. Janka Bytnara "Rudego" w Łodzi składa się z doradcy zawodowego, realizującego przedmiot doradztwo zawodowe, psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego - wspomagających proces doradczy, specjalisty - konsultanta doradztwa zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dla Nauczycieli, nauczyciela przedsiębiorczości, nauczyciela bibliotekarza, czuwającego nad aktualizacją ofert edukacyjnych uczelni.

Our Services

Realizacja doradztwa zawodowego w szkole - przykłady

Lekcje doradztwa

W szkole realizowany jest przedmiot doradztwo zawodowe w wymiarze 20 godzin. Dodatkowo w ramach przedmiotu przedsiębiorczość realizowana jest edukacja zawodoznawcza.

Wydarzenia

Szkoła dba o rozwój kompetencji zawodowych uczniów, realizując planowe zajęcia, spotkania, warsztaty oraz prezentacje. Dodatkowo organizowane są szkolne konkursy i wystawy, które udostępnione będą w cyfrowej wersji na stronie szkolnego doradztwa zawodowego.

Konsultacje
indywidualne

W szkole odbywają się konsultacje indywidualne z pedagogiem szkolnym oraz doradcą zawodowym, w czasie których uczeń może dokonać samodiagnozy kompetencji oraz zbadać swoje predyspozycje zawodowe.

Spotkania
i prezentacje

W szkole odbywają się cyklicznie spotkania z przedstawicielami rożnych zawodów, absolwentami szkoły i przedstawicielami uczelni wyższych.

Wsparcie psychologiczne

W szkole odbywają się konsultacje indywidualne z psychologiem szkolnym, w czasie których uczeń może  zbadać swoje predyspozycje zawodowe. Dodatkowo prowadzone są spotkania z klasami w ramach godzin wychowawczych. Kompleksowe wspomaganie doradztwa zawodowego przez psychologa dotyczy również prowadzenia testów psychologicznych.

Wybór ścieżki kariery

Program doradztwa zawodowego realizowany w szkole obejmuje nieco szerszy zakres niż sama edukacja zawodoznawcza prowadzona w ramach przedmiotu doradztwo zawodowe.

Realizowany jest on przez wychowawców, nauczycieli innych przedmiotów i zakłada całościowe wspomaganie uczniów w tym zakresie.

cytat nr 1

"Bardziej efektywne jest robienie czegoś naprawdę wartościowego, niż liczenie na to, że logo lub nazwa zrobi to za Ciebie"

JASON COHEN, Smart Bear Software

Gotowy na więcej?

Szkolna platforma edukacji zdalnej - materiały edukacyjne, praca na formach dyskusyjnych i zadania realizowane w ramach przedmiotu doradztwo zawodowe.

+
+
bottom of page