top of page
spotkanie biznesowe

Spotkania 2023/24

Spotkanie z Iloną Pawlikowską

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Biblioterapii, we wtorek 14 listopada, gościliśmy w szkole p. Ilonę Pawlikowską, studentkę psychologii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.  W klasie Ia przeprowadziła zajęcia nt. myślenia empatycznego i wyrażania wdzięczności. Uczestnicy spotkania podczas lekcji, wszyscy inni uczniowie na przerwie, mieli możliwość wykonania unikalnego ciasteczka wdzięczności, którym mogli obdarować najbliższe sobie osoby. 

Ilona Pawlikowska.jpg

Zawód Prawnik

We wtorek, 24 października, uczniowie klasy II a zasiedli w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczyli w wykładzie dla licealistów pt. "Istota prawa" wygłoszonym przez dr Magdalenę Ustaborowicz, adiunktkę w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Spotkanie uzupełniało wiedzę zdobytą na lekcjach "Historii i teraźniejszości" i poszerzało świadomość prawną młodzieży. 

Zawód prawnik.jpg

Spotkanie z Jerzym Jarniewiczem

W dniu 3 października uczniowie z klasy 1F wzięli udział w uroczystości nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi profesorowi Jerzemu Jarniewiczowi, która odbyła się w Mediatece MeMo. Profesor Jerzy Jarniewicz to wybitny filolog angielski, wykładowca akademicki, tłumacz, krytyk literacki oraz poeta. Jest laureatem Nagrody Literackiej Nike za tom poezji Mondo Cane. Uczestnicy spotkania wysłuchali również wykładu Pana Profesora pt. Tłumacz a demokracja.

Fililog Angielski.jpg

Zawód Policjant

26 października 2023 r. na zaproszenie wychowawcy Pani Profesor Katarzyny Bąbińskiej klasę 2c na godzinie wychowawczej odwiedził funkcjonariusz Policji.Naszym Gościem był funkcjonariusz prewencji, praktyk i oficer prasowy. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa uczniów, przemocy i agresji występującej w środowisku szkolnym i w Internecie oraz jej konsekwencji prawnych. Uczniowie dowiedzieli się jak mają postępować, gdy są świadkami agresji lub przemocy. Policjant przypomniał wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Wspomniał także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego i o dalszych procedurach.   Funkcjonariusz Policji poinformował młodzież także o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników oraz zasadach zachowania się obowiązujących w szkole i poza nią. Wielokrotnie w trakcie spotkania nasz prelegent zwracał uwagę na bezpieczeństwo nieletnich w szkole oraz poza nią, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty jakie możemy spotkać w Internecie, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, oraz zapoznał z procedurami reagowania wobec sprawcy przemocy. Ciekawa prelekcja wywołała żywe reakcje uczniów oraz stała tematem dyskusji już po lekcji. 

zawód policjant.jpg

Zawód Dziennikarz Radiowy

Zainteresowani uczniowie klas pierwszych i drugich wybrali się 17 października na wycieczkę do Warszawy, ponieważ zostali zaproszeni przez absolwenta Bytnarówki - redaktora Rocha Kowalskiego do rozgłośni radia RMF FM. Mieli okazję zwiedzić studio radiowe i poznać tajniki pracy redakcji newsowej. Była to również okazja, aby zaprosić Naszego Absolwenta na spotkanie w szkole z okazji jubileuszu 60- lecia ,które odbędzie się 17 listopada 2023r.

dziennikarz radiowy.jpg

Spotkanie i warsztaty z Agnieszką Forzpańczyk

29 września uczniowie klas 2e i 3a gościli p. Agnieszkę Forzpańczyk, absolwentkę naszej szkoły. Pani Agnieszka jest nauczycielką geografii i trenerem rozwoju osobistego, autorką książki "Koncentracja. Skuteczny trening skupiania uwagi".  Jej wizyta była nie tylko sentymentalnym powrotem w szkolne mury, okazją do wspomnień i poznania młodszych koleżanek i kolegów, ale również do podzielnia się wiedzą. Młodzież wzięła udział w warsztacie poświęconym metodom efektywnego uczenia się. Od dziś terminy: szybkie czytanie, techniki pamięciowe i nowoczesne notowanie, nie będą pustymi hasłami. 

Agnieszka Forzpańczyk.jpg
bottom of page